průkaz energetické náročnosti

České stavebnictví čeká od příštího roku několik důležitých změn vyplývajících z přijaté novely zákona o hospodaření energií (č. 406/2000 Sb.). Nová právní úprava, v souladu s druhou evropskou směrnicí o energetické náročnosti budov, legislativně ukotvuje již existující trend, kterým je zvyšování energetických standardů budov. Rozšiřuje také využití průkazů energetické náročnosti i do oblasti realitního trhu.

Průkazy energetické náročnosti dokládají, že nová nebo právě zrenovovaná budova splňuje požadavky na energetickou náročnost. Při prodeji či novém pronájmu nabízí zájemci ověřenou hodnotu, ze které lze – při typickém užívání – odvodit roční náklady na energie. Jedná se o obdobu uvádění normované spotřeby u automobilu nebo například štítku s energetickou třídou na ledničce. Průkazy energetické náročnosti slouží k ochraně spotřebitele. Informují účastníky realitního trhu o kvalitě zboží, což je základním předpokladem jeho dobrého fungování. Lidé tak nebudou kupovat “zajíce v pytli” – tedy například budovu, jejíž provoz se jim následně velmi prodraží.

Smyslem průkazů je zlepšit orientaci kupců a nových nájemníků v nákladech na energie v nemovitostech. Podobně jako funguje štítek na elektrospotřebičích či technický průkaz u auta, vyčte zájemce z průkazu teoretickou hodnotu, která může být odlišná od reálné spotřeby, ale z hlediska energetické náročnosti jasně rozliší hodnotné a méně hodnotné budovy na trhu. Například z faktur za energie zákazník takovou informaci nezíská, ty totiž závisejí na způsobu užívání domu či bytu nebo také na tom, zda daný rok byla tuhá nebo mírná zima. Průkaz také může přispět ke zlevnění případné renovace nemovitosti, protože pohled a doporučení odborníka může vést k optimálnímu řešení.

Průkazy budou zpracovávat energetičtí specialisté – odborníci autorizovaní Ministerstvem průmyslu a obchodu. Kontrolu správnosti zpracování průkazů má na starosti Státní energetická inspekce.

Jak číst průkaz energetické náročnosti budov

Zde se můžete podívat, jak průkaz energetické náročnosti vypadá, jaké informace obsahuje a co z nich můžete vyčíst.

vzor průkazu energetické náročnosti

Výjimky

Průkaz energetické náročnosti nemusí mít budovy s energeticky vztažnou plochou do 50 m2, objekty určené pro bohoslužby (tedy například kostely, mešity či chrámy), objekty pro rodinnou rekreaci (tedy například chaty a chalupy) a průmyslové a zemědělské budovy se spotřebou do 700 GJ.

Několik příkladu, kdy je nutné mít Průkaz energetické náročnosti:

Rodinný dům – novostavba po 1.4.2013* (datum žádosti o stavební povolení); vztahuje se také na přístavbu, která zvětší energeticky vztažnou plochu budovy o více než 25 %

Požadavek na energetickou náročnost budovy Nový průkaz energetické náročnosti Poznámka
tzv. nákladově-optimální úroveň ano, potřebuji zhruba odpovídá nízkoenergetickému standardu

* Zákon stanovuje tuto povinnost již od 1.1.2013, nicméně účinnost prováděcí vyhlášky je navržena až od 1.4.2013. První tři měsíce tedy platí požadavky a podoba průkazu podle stávající vyhlášky č. 148/2007 Sb. (tzn. oproti roku 2012 nedochází k žádné změně).

Rodinný dům – renovace po 1.4.2013* (datum žádosti o stavební povolení nebo datum ohlášení změny stavby podle stavebního zákona); renovací se rozumí stavební úprava, nástavba nebo přístavba, která nezvětší energeticky vztažnou plochu o více než 25 %

Požadavek na energetickou náročnost budovy Průkaz energetické náročnosti Poznámka
tzv. nákladově-optimální úroveň pro renovované prvky, nebo pro celou budovu podle rozhodnutí stavebníka ano, pokud se renovuje více než 25 % obálky a není zpracovaný platný průkaz (např. z předchozí koupě domu nebo předchozí fáze renovace) neexistuje požadavek na rozsah renovace, ale na energetickou kvalitu renovovaných nebo měněných prvků, případně celé budovy v případech, kdy je to pro stavebníka výhodné; pokud se nezpracovává průkaz, stavebník si uchová účetní doklady (např. od prodejce stavebnin nebo od stavební firmy)

* Zákon stanovuje tuto povinnost již od 1.1.2013, nicméně účinnost prováděcí vyhlášky je navržena až od 1.4.2013. První tři měsíce tedy platí požadavky a podoba průkazu podle stávající vyhlášky č. 148/2007 Sb. (tzn. oproti roku 2012 nedochází k žádné změně).

Rodinný dům – prodej po 1.4.2013*

Požadavek na energetickou náročnost budovy Průkaz energetické náročnosti Poznámka
není ano, potřebuji;  energetická třída musí být vyznačena také v inzerci předpokládá se, že realitní kanceláře budou nabízet zajištění zpracování průkazu v rámci svého zprostředkovatelského poplatku; průkaz může být dražší,  pokud dům nemá žádnou dokumentaci a ani ji nebylo možné získat na stavebním úřadě

* Zákon stanovuje tuto povinnost již od 1.1.2013, nicméně účinnost prováděcí vyhlášky je navržena až od 1.4.2013. Dle prohlášení Ministerstva průmyslu a obchodu bude Státní energetická inspekce po tuto přechodnou dobu pouze poskytovat poradenství a nebude povinnosti kontrolovat či udělovat sankce. De facto tedy bude povinnost zpracování průkazu při prodeji či pronájmu nemovitosti vyžadována až od 1.4.2013. Šance pro budovy doporučuje majitelům nemovitostí, které budou nabízeny k prodeji či pronájmu v roce 2013, vyčkat na zveřejnění nové vyhlášky o energetické náročnosti budov (předpoklad jejího vydání ve Sbírce zákonů je v polovině ledna) a poté nechat zpracovat průkaz již podle ní. Dle zákona v žádném případě nedochází ke zneplatnění kupních či nájemních smluv, ke kterým by průkaz přiložen nebyl. Není tím ale dotčeno právo kupujícího či nájemce průkaz získat. V tom případě je mu prodávající či pronajímatel povinen předložit průkaz zpracovaný podle stávající vyhlášky č. 148/2007 Sb.

Rodinný dům – nový pronájem po 1.4.2013*

Požadavek na energetickou náročnost budovy Průkaz energetické náročnosti Poznámka
není ano, potřebuji; energetická třída musí být vyznačena také v inzerci předpokládá se, že realitní kanceláře budou nabízet zajištění zpracování průkazu v rámci svého zprostředkovatelského poplatku; průkaz může být dražší, pokud dům nemá žádnou dokumentaci a ani ji nebylo možné ji získat na stavebním úřadě

* Zákon stanovuje tuto povinnost již od 1.1.2013, nicméně účinnost prováděcí vyhlášky je navržena až od 1.4.2013. Dle prohlášení Ministerstva průmyslu a obchodu bude Státní energetická inspekce po tuto přechodnou dobu pouze poskytovat poradenství a nebude povinnosti kontrolovat či udělovat sankce. De facto tedy bude povinnost zpracování průkazu při prodeji či pronájmu nemovitosti vyžadována až od 1.4.2013. Šance pro budovy doporučuje majitelům nemovitostí, které budou nabízeny k prodeji či pronájmu v roce 2013, vyčkat na zveřejnění nové vyhlášky o energetické náročnosti budov (předpoklad jejího vydání ve Sbírce zákonů je v polovině ledna) a poté nechat zpracovat průkaz již podle ní. Dle zákona v žádném případě nedochází ke zneplatnění kupních či nájemních smluv, ke kterým by průkaz přiložen nebyl. Není tím ale dotčeno právo kupujícího či nájemce průkaz získat. V tom případě je mu prodávající či pronajímatel povinen předložit průkaz zpracovaný podle stávající vyhlášky č. 148/2007 Sb.

Jednotlivý byt nebo kancelář – prodej po 1.4.2013*; nevztahuje se na družstevní byty (zde právně nejde o prodej, ale o převod práva k užívání)

Požadavek na energetickou náročnost budovy Průkaz energetické náročnosti Poznámka
není existuje povinnost předložit zájemci o koupi průkaz budovy; pokud jej majitel bytu na písemnou žádost nezíská, může vykázat tři roční spotřeby využívaných energií; v případě, že se předkládá průkaz, musí být energetická třída uvedena také v inzerci zpracovává se pouze průkaz na celý bytový dům, který poté využívají všichni majitelé jednotlivých bytů; každý bytový dům musí mít zpracovaný průkaz energetické náročnosti v termínech podle energeticky vztažné plochy: bytový dům s energeticky vztažnou plochou nad 1500m² do roku 2015, nad 1000 m² do roku 2017 a menší do roku 2019 (týká se i bytového domu vlastněného družstvem); zpracovává se pouze průkaz na celý bytový dům, který poté využívají všichni majitelé jednotlivých bytů; pokud má bytový dům kotel nad 20 kW nebo klimatizaci nad 12 kW, pak musí zajistit jejich pravidelné kontroly v intervalech, které stanovuje vyhláška

* Zákon stanovuje tuto povinnost již od 1.1.2013, nicméně účinnost prováděcí vyhlášky je navržena až od 1.4.2013. Dle prohlášení Ministerstva průmyslu a obchodu bude Státní energetická inspekce po tuto přechodnou dobu pouze poskytovat poradenství a nebude povinnosti kontrolovat či udělovat sankce. De facto tedy bude povinnost zpracování průkazu při prodeji či pronájmu nemovitosti vyžadována až od 1.4.2013. Šance pro budovy doporučuje majitelům nemovitostí, které budou nabízeny k prodeji či pronájmu v roce 2013, vyčkat na zveřejnění nové vyhlášky o energetické náročnosti budov (předpoklad jejího vydání ve Sbírce zákonů je v polovině ledna) a poté nechat zpracovat průkaz již podle ní. Dle zákona v žádném případě nedochází ke zneplatnění kupních či nájemních smluv, ke kterým by průkaz přiložen nebyl. Není tím ale dotčeno právo kupujícího či nájemce průkaz získat. V tom případě je mu prodávající či pronajímatel povinen předložit průkaz zpracovaný podle stávající vyhlášky č. 148/2007 Sb.

Výjimky ze zákonných požadavků na energetickou náročnost budovy Výjimky z povinnosti opatřit si průkaz energetické náročnosti v daných termínech a situacích
budovy s energeticky vztažnou plochou do 50 m²kostely, mešity, chrámychaty a chalupyprůmyslové a zemědělské budovy se spotřebou do 700 GJ při renovaci pokud energetický audit prokáže technickou i ekonomickou nesplnitelnost požadavkůBudovy, které jsou kulturními památkami a budovy v památkové rezervaci nebo památkové zóně budovy s energeticky vztažnou plochou do 50 m²kostely, mešity, chrámychaty a chalupyprůmyslové a zemědělské budovy se spotřebou do 700 GJ

Více informací o zákonu naleznete zde: PORTÁL GOV

Jestli potřebujete průkaz EN si můžete ověřit zde: PRUKAZNADUM

[hana-code-insert name=’new portal seznam‘ /]


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 150 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno