obrázek
Zdroj: Studio Harmony / Shutterstock.com

Geotermální energie je dorůstající hvězdou energetických trhů napříč Evropou. Jak se země starého kontinentu postupně zbavují zdrojů tepla v podobě uhlí, topného oleje, dřeva, biomasy či zemního plynu, roste význam energie ukryté pod povrchem země, z jejíchž takřka neomezených zásob profitují politici, firmy i domácnosti.

V USA si geotermální energie vysloužila označení „nová ropa“, v Evropě pak „nové uhlí“, a to právě s ohledem na rozsah využitelnosti a význam pro ekonomiku. V případě Evropy je označení příhodné i z důvodu, že významným zdrojem geotermální energie mohou být právě uzavřené uhelné doly. Dle studie Evropské unie (viz zde) se napříč Evropou nachází 42 regionů s vysokým výskytem uhelných dolů, na jejich provoz je navázáno zhruba 200 000 pracovních míst. Přechod k „těžbě“ geotermální energie by v těchto regionech mohl vytvořit 315 000 – 460 000 pracovních míst. To znamená, vyřešena je jedna z palčivých otázek přechodu k obnovitelným zdrojům energií, a to otázka zaměstnanosti.

Studie napříč světem rovněž potvrzují schopnost geotermální energie pokrýt poptávku po teplu či chladu významných ekonomik. Odhady dokonce říkají, že současné technologie mají schopnost získat z povrchu zemského geotermální energii, jež by pokryla více než 90 % poptávky i v případě, že by všechny ekonomiky měly stejnou energetickou náročnost jako Spojené státy Americké.

A zde se dostáváme k tomu důležitému pro vás. Geotermální energii lze snadno získat a použít i v rámci České republiky. I v tuzemských podmínkách platí, že geotermální energie má schopnost pokrýt prakticky veškerou poptávku po teplu či chladu. Stejně jako v Nizozemí, Německu, Velké Británii, Francii či Itálii, i u nás může velká geotermální tepelná čerpadla dodávat energii celým městům, průmyslovým zónám, infrastrukturním projektům.

Kromě samotné dostupnosti, geotermální energie i Vám může přinést:

  • stabilní dodávky tepla či chladu bez ohledu na aktuální povětrnostní podmínky,
  • obrovské množství tepla či chladu s nízkými provozními náklady,
  • schopnost pokrýt svou spotřebu tepla či chladu bez vysoké zátěže na životní prostředí.

Geotermální energie dnes představuje významnou konkurenční výhodu pro podniky, které jsou díky ní, resp. nižším nákladům na energie, více konkurenceschopné, dokáží oslovit ekologicky smýšlející zákazníky, investory či politiky. Domácnostem geotermální energie přináší výrazné úspory za teplo, stejně jako nezávislost na výkyvech cen fosilních paliv.

Využijte i vy geotermální energii ve svůj prospěch, možnosti jsou prakticky neomezené!


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 150 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno