Nařízení vlády 1095/15

S pojmem smlouva se setkáváme často. Každý z nás ví, co si pod tímto pojmem představit. Teď si více přiblížíme, co je myšleno smlouvou o smlouvě budoucí, která je upravena v § 1785 až 1788 občanského zákoníku

Je to v podstatě také důležitý závazek, ve které se nejméně jedna strana zavazuje právě tím, že v dojednané době, jinak do jednoho roku, uzavře jmenovanou smlouvu budoucí. V této smlouvě je ujednán dohodnutý obsah s nutnými časovými a podstatnými údaji, které by neměly ve smlouvě rozhodně chybět.

Co se týká obecného obsahu, nový občanský zákoník je postaven na smluvní volnosti stran, můžeme tedy ujednat vše, co není výslovně zakázáno. Máme tu dva subjekty. Jeden je povinný dostát svého závazku vůči druhému, který má oprávnění jej požadovat. Mělo by tedy dojít k uzavření smlouvy, o které byla původní smlouva sepsána. V případě kdy kupujeme např. byt nebo dům,  jde tedy o budoucí kupní smlouvu na nemovitost.

Kdy je nutná smlouva o smlouvě budoucí nebo budoucí kupní smlouva?

Ve většině případů se tato smlouva uzavírá, pokud máme v úmyslu financovat koupi hypotékou. Banka tento dokument akceptuje při žádosti o úvěr nebo zástavní smlouvy. Přímá kupní smlouva se podepíše v okamžiku, kdy je podán návrh na vklad zástavního práva do Katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí zástavní právo vyznačí u nemovitosti. Tato přímá smlouva by měla být součástí smlouvy o smlouvě budoucí, aby bylo dobře ošetřeno, co se v budoucnu bude mezi zmíněnými subjekty podepisovat. Předejdeme tím případným nejasnostem a sporům.

Pokud by se stalo, že ve smlouvě by nebyly obsaženy podstatné náležitosti, mohla by být smlouva prohlášena za neplatnou. Je nezbytné si dohodnout případné sankce při neplnění dohodnutého závazku.

Samozřejmě může nastat taková situace, že se nedá vycházet z okolností, kdy tato smlouva byla sepsána a tím nelze tedy rozumně požadovat uzavření kupní smlouvy. Tehdy tato právní povinnost zaniká. Je nezbytné o tom uvědomit druhou stranu včas, aby nemuselo dojít případně k náhradě škody.

 

[hana-code-insert name=’new portal seznam‘ /]


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 150 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno