Jste zde:  / Odborné články / Poradna / Co jsou věcná břemena

Co jsou věcná břemena

smlouva

Věcné břemeno znamená určité omezení práv vlastníka nemovitosti ve prospěch jiné osoby. Vlastník nemovitosti je povinen ve prospěch někoho jiného něco konat, něčeho se zdržet, něco strpět. Věcné břemeno se také nazývá věcným právem k věci cizí, váže se k nemovitosti (k věci), nikoliv k osobě vlastníka.

Věcná břemena se zapisují do katastru nemovitostí.Věcná břemena vznikají písemnou smlouvou (většinou mezi sousedy) a to úplatně nebo bezúplatně, dále děděním,  rozhodnutím státního orgánu, vydržením nebo přímo ze zákona (např. elektrizační a plynárenský zákon – umožňuje vést vedení přes cizí pozemky a vstupovat na ně za účelem oprav).

Práva, která z věcného břemene vyplývají se mohou vázat k sousední nemovitosti nebo k určité osobě.

V prvním případě se typicky jedná o umožnění sousedovi např.právo chůze a jízdy přes pozemek nebo možnost vedení inženýrských sítí. Takové právo vyplývající z věcného břemene nezaniká se změnou vlastníka nemovitosti. Při prodeji, darování, dědění atd. přecházejí na nového vlastníka.

Pokud se věcné břemeno vztahuje k  určité osobě, pak je to typicky právo užívání nemovitosti nebo  její části na dožití. Takové věcné břemeno zaniká smrtí osoby (příp. zánikem právnické osoby), k níž se věcné břemeno vázalo.

Dále věcná břemena zanikají písemnou dohodou o jejich zrušení, zánikem (zničením) nemovitosti nebo rozhodnutím soudu.


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 150 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

Komentáře

komentářů

Napsat komentář

Inzerce

Magazín Portál Bydlení je součástí médií provozovaných pod hlavičkou AZETmédia.

Máte zájem o reklamní plochu? Publikaci PR článku nebo zpětný odkaz?

Zde najdete všechny potřebné informace:

logo azetmédia

Práva vyhrazená

© 2011 - 2019 Portál bydlení
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Portal-bydleni.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
RSS kanály serveru Portal-bydleni.cz jsou určeny pouze pro osobní užití. Jakékoli kopírování, šíření nebo využívání obsahu RSS kanálů serveru Portal-bydleni.cz bez předchozího písemného souhlasu společnosti není dovoleno.
Sdílení na sociálních sítích tím není dotčeno.

Informace

Stránky vytvořila a o jejich správu se stará společnost: 

logo levné stránky