čištění komínů

Ať už topíme pevnými palivy, nebo třeba plynem, máme jedno společné, a to je komín našeho domu. K čemu slouží, dnes ví samozřejmě každý – je nezbytností pro odvod spalin právě z daného kotle. S jeho provozem ale souvisí také zákonné požadavky, které vešly v platnost začátkem roku 2011, a i v současném roce je třeba je dodržovat. Jedná se především o nezbytnosti v oblasti jak čištění, tak i kontrol daného komínu.

Kontrola komínů musí probíhat každý rok

Začneme-li se samotnou kontrolou, potom je určitě nutné dbát na interval, který je taktéž zákonem daný. Kontrola by totiž měla proběhnout minimálně jednou za 12 měsíců. Je logické, že tu musí provést výhradně specialista, kterého je třeba objednat, nebo jim pověřený zaměstnanec. Ideálním termínem je poté jaro – léto. Nejenom, že je komín po topné sezoně dostatečně vychladlý, ale zájem o tyto služby je mnohem, menší než na podzim, což logicky vede ke kratším lhůtám příjezdu konkrétní firmy, nebo kominíka

Po každé kontrole musí být vystavena zpráva

Výsledkem každé kontroly by měla být souhrnná zpráva, která informuje o proběhlé kontrole. V ní je logicky uvedený nejenom termín a jméno osoby, které ji prováděla. Jsou zde uvedeny veškeré nedostatky, které nejsou natolik závažné, popřípadě i nedostatky, které byly, nebo budou v nejbližší době odstraněny. Daná zpráva by měla být uchována pro případné prokazování, zvláště v případě, kdy by mohlo dojít k problémům s komínem, a to i v souvislosti s případným požárem. Jedině touto zprávou lze dokázat, že žádné povinnosti zanedbány nebyly.

Jak je to se samotným čištěním komínů?

Druhou povinností, která s kontrolami komínů souvisí, je nutné čištění. To může souviset i se samotnou kontrolou, a mnoho kominíků tak čištění vykoná přímo. Jeho proces není rozhodně nijak náročný, jelikož zabere pár desítek minut. Poměrně důležité jsou zde termíny, které se odvíjejí od typu vytápění. V případě kotle na plyn stačí čištění pouze jednou do roka, v případě kotle na tuhá paliva je nutné ho provést nejlépe třikrát ročně.

Na čištění není odborník vždy třeba

V souvislosti s tím je ale třeba dodat i to, že pokud topíme plynem, bez kominíka se neobejdeme. Topíme-li ale tuhými palivy, můžeme samotné čištění komínu provést samy, pokud k tomu máme odpovídající prostředky. Termíny, a to 3x ročně samozřejmě platí i v tomto konkrétním případě.

Co může zanedbání povinností způsobit?

Velmi důležitou informací je ale i to, co vlastně může zanedbání našich povinností mít za konkrétní následky. Tím nejhorším následkem je samozřejmě požár, který může v zanedbaném komíně vzniknout. Ten kromě škody na majetku může napáchat i škody na zdraví, nebo dokonce smrt. Podobné následky může mít ale i otrava oxidem uhelnatým, který se tak ze zanedbaného komína nedostává ven, ale vrací se zpět do interiéru.

Následky zanedbání povinností mohou být ale i finanční, a to s ohledem na pokutu, která může být při prošlé revizní zprávě vystavena. Zákon aktuálně stanoví sankce ve výši až 25 000 Kč, a to v souvislosti s tím, nakolik je revizní zpráva prošlá.

Na kolik revize, kontrola a čištění komínů vyjdou?

V souvislosti s danou pokutou jsou jednotlivé ceny za provedené služby poměrně nízké. Obecně lze říci, že revizi lze nechat provést za částku okolo 1 500 Kč. Ta se může odvíjet od celkové náročnosti, a tak může jak stoupnout, tak být samozřejmě o něco nižší. Samotné čištění nebo kontrola poté vychází na částku okolo 500 Kč, nehledě na to, zda topíte plynem, nebo tuhými palivy. Při dodržování daných termínů tak je celková částka za údržbu komína zhruba 2 000 Kč ročně. Ačkoliv se může zdát někomu vysoká, je třeba na ni pohlížet jako na prevenci, která může uchránit i miliony korun, které souvisí především s cenou samotné naší nemovitosti.

[hana-code-insert name=’new portal seznam‘ /]


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 150 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

Komentáře

komentářů

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno