chemická injektáž zdiva

Ať už majitelé starších objektů, tak i ti, kteří obývají novostavbu, se mohou dříve či později setkat s nepříjemným problémem pojmenovaným jako vzlínání kapilární vlhkosti. Primárním důvodem, proč onen problém může vzniknout, je nedostatečná hydroizolace stěn objektu. Jinými slovy při intenzivnějším působení okolní vlhkosti se zdivo stává náchylným na průnik vlhkosti a ve chvíli, kdy není dostatečně kvalitně a dobře provedena jeho izolace vůči vlhkosti (či dokonce úplně chybí!), následky na sebe nenechají dlouho čekat.

Když je špatná hydroizolace

Izolace zdiva vůči vlhkosti může být buď nedostatečná, špatně provedené nebo nemusí existovat vůbec. V těchto případech se do zdiva může dostat okolní vlhkost a postupně zdivo poškozovat. Destrukce omítek je pohled vidět ve chvíli, když je vzlínání kapilární vlhkosti již v pokročilém stádiu. Projevuje se mnoho způsoby:

  • nevzhledné vlhkostní mapy
  • solné výkvěty
  • plísně a tím spojený nepříjemný zápach
  • teplotní a energetické ztráty

Nejen, že obývání takto postižených místností není komfortní, ale je i zdraví škodlivé!

Chemické tlakové injektáže

Problém se vzlínání kapilární vlhkosti a destrukcí zdiva je nepříjemným problémem, avšak není neřešitelný. Existují způsoby, jak zdivo zase „uzdravit“ a zejména provést řadu opatření, aby se již podobná situace neopakovala. Často používané je řešení za použití chemické tlakové injektáže.

Obecně chemická injektáž zdiva je odborná disciplína a stavební činnost, která pro svou realizaci vyžaduje nejen dobré praktické dovednost a technické zázemí, ale neméně také odborné znalosti, bez kterých se nelze obejít. Důležité je obsáhnout celou řadu znalostí, díky kterým je následně možné dělat zásadní rozhodnutí mající vliv na kvalitu, spolehlivost a účinnost celého řešení.

Hlavním úkolem chemické injektáže zdiva je komplexní vyplnění kapilárních pórů injektážní hmotou. Vlhkost díky tomu nemá možnost ve zdi „cestovat“ a postupně vysychá až do ustáleného a neškodného stavu. Zdivo tak získá potřebnou hydrofobizační bariéru, která účinně brání prostupu vlhkosti a narušení struktury zdiva. Neméně důležitou součástí nápravných prací je po úspěšné sanaci zdiva aplikace sanační omítky jakožto dalšího stupně ochrany proti vlhkosti.

Možnosti chemických tlakových injektáží

Chemické tlakové injektáže mohou nabývat mnoho podob a jejich konkrétní realizace může být různého typu. Typy injektáží závisí na tloušťce zdiva, jeho skladby a charakteru.

Vodorovná tlaková injektáž

V případě, že injektujeme zdivo nad okolním terénem, mluvíme většinou o jednořadých a dvouřadých vodorovných tlakových injektážích. Vodorovných proto, že se jednotlivé vrty provádějí ve vodorovné úrovni vzhledem k okolí.

Plošná tlaková injektáž

Mnohdy nastane situace, že se poškozené zdivo nachází pod úrovní terénu. Nabízí se dvoje řešení. Buď provést odkop zeminy okolo zdiva či zvolit jiný druh injektáže –plošnou tlakovou injektáž.

Oboustranná injektáž

Objeví-li se vzlínající vlhkost u zdiva, jehož šířka přesahuje jeden metr, je nutné přistoupit k oboustranné injektáži. Jak již sám název napovídá, jedná se o provedení tlakové injektáže z obou stran zdiva, aby bylo zabezpečeno kompletní pokrytí izolační hmotou a nezůstaly ve zdivu neošetřená a izolačním materiálem nepropojená místa.

Kvalitní injektážní hmoty

Pro dosažení cíle, tedy sanace vlhkého zdiva za pomocí vytvoření účinné vodoodpudivé bariéry, nestačí pouze zvolení správného postupu a jeho šetrné aplikace. Nutnou součástí celého řešení je i výběr té správné injektážní hmoty. Na trhu existuje mnoho druhů hmot hodících se pro různé typy zdiva a také hmoty různých kvalit a tedy i různých účinků. Proto i výběr injektážní hmoty může mít zásadní vliv na výsledek.

Obnova omítky

Samotnou sanací, v našem případě chemickou tlakovou injektáží, však práce nekončí. Protože se i samotná omítka může nacházet v neuspokojivém stavu, je třeba se zaměřit i na ní. Poškozenou část v doporučeném rozsahu odstranit a nanést omítku novou. Ideálním řešením je samozřejmě aplikace sanační omítky, která odolnost vůči nepříznivým vlivům ještě zvyšuje.


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 150 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

Komentáře

komentářů

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno