Detektory oxidu uhelnatého

I v létě by měl každý člověk myslet na topnou sezónu a hlavně na zabezpečení zdraví celé rodiny. S topením jsou vždy spojena určitá rizika. Kromě možného požáru je to především  nebezpečí otravy oxidem uhelnatým. Toto riziko si lidé často nepřipouštějí, a přitom je jeho  možnost velmi reálná a hlavně čím dál častější. Je to dáno rostoucí oblibou topení na tuhá  paliva, zejména na dřevo, které je stále nejlevnějším palivem a zdrojem tepla. Nejrůznější  krby, krbová kamna a další topná tělesa, ve kterých se topí spalováním dřeva, uhlí, peletek  a dalšího dostupného paliva, jsou dosti často příčinou otravy oxidem uhelnatým. Příčiny spočívají v neodborné instalaci topného tělesa a zejména systému pro odvod spalin. Kromě  toho se často zanedbává stav kouřovodů a komínů, kde se v důsledku spalování usazují  nánosy sazí, které se mohou vznítit. Nekvalitní hoření či spatné odvedení spalin může být  příčinou hromadění oxidu uhelnatého v místnosti.

Oxid uhelnatý

Podceňování oxidu uhelnatého je smrtelně nebezpečné, neboť se jedná o silně jedovatý plyn.  K jeho vzniku dochází uvolňováním při spalování paliv. Jeho zákeřnost spočívá hlavně v tom,  že je neviditelný a bez zápachu, takže ho lidské smysly obtížně zaregistrují. Otrava jeho  vdechováním probíhá tak, že se při vdechování váže na červené krevní barvivo hemoglobin  a tím vzniká karbonylhemoglobin. Vázanost oxidu uhelnatého na červené krevní barvivo je  zhruba 220 krát lepší než u kyslíku. Největší nebezpečí spočívá v tom, že stačí jen velice malá  koncentrace oxidu uhelnatého, aby zablokoval schopnost krve vázat na sebe a přenášet kyslík.  Začne rychle vznikat tkáňová hypoxie, která může mít tragické důsledky pro lidský  organismus. Člověk, který vdechuje oxid uhelnatý například ve spánku, nic necítí a již se  neprobudí. Pokud se tak děje za dne, mohou se objevit první příznaky přítomnosti CO ve  vzduchu tím, že obvykle přítomné osoby začne pobolívat hlava a následuje nevolnost. Za  normálních podmínek, kdy je místnost dostatečně odvětrávána a topení je dobře instalováno,  zůstává koncentrace oxidu uhelnatého pod hranicí nebezpečnosti.

Příčiny koncentrace CO

Hlavním důvodem bývají vadné nebo neodborně nainstalované spotřebiče. Proto je důležitá  pravidelná kontrola a revize ze strany odborníka. Jedním z rizikových faktorů je částečně nebo úplně ucpaný komín, takže zákonná povinnost revize komína každý rok je zcela na místě. V neposlední řadě může být důvodem koncentrace CO nedostatečně větraná místnost.

Předcházení nebezpečí otravy CO

K odhalení nebezpečné koncentrace oxidu uhelnatého a možnosti otravy v důsledku topení  nejlépe přispívají detektory oxidu uhelnatého. Několik stokorun, za které pořídíte kvalitní  detektor vám může zachránit život. Na trhu je dnes několik typů detektorů. Vesměs se  jednoduše instalují a jejich spolehlivost je výborná. Nejlepší jsou detektory oxidu  uhelnatého, které mají LCD displej s vestavěnou sirénou a několika dalšími funkcemi. Jsou  vysoce citlivé, zvukový alarm je odlišný podle koncentrace CO a jeho paměť detekuje přítomnost CO i v době vaší nepřítomnosti v místnosti včetně stupně jeho koncentrace, který se zaznamená na displeji. Kvalitní detektory CO mají úsporné provedení a napájeny jsou bateriemi 1,5 V, které vydrží i několik let. Navíc vás přístroj upozorní na sníženou kapacitu  baterie, což je další záruka bezpečnosti. K nejlepším detektorům oxidu uhelnatého patří výrobky Hütermann, které mají nejlepší typ  snímače pro detekci CO, kterým je elektrochemický senzor. Ten je zárukou stabilního  a dlouhodobého provozu, eliminuje falešné poplachy, je odolný vůči chemikáliím i vlhkosti  a je spolehlivý v rozsahu teplot od 4 do 40° C.

PARTNER: logo detektory brod

[hana-code-insert name=’new portal seznam‘ /]


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 150 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

Komentáře

komentářů

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno